piątek, 6 stycznia 2017

Ptaki polskich Karpat


W październiku 2016 r. OTOP wydało książkę „Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona”. Publikacja podsumowuje kilkuletnie badania prowadzone w ramach projektu „Ptaki Karpat”.

„Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona” to obszerna monografia dotycząca lęgowej awifauny polskich Karpat, będąca podsumowaniem prac prowadzonych w ramach projektu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” (Ptaki Karpat). Bogaty zestaw danych zgromadzony w trakcie inwentaryzacji ptaków prowadzonej przez OTOP w latach 2011–2015 uzupełniony został informacjami dostarczonymi przez wolontariuszy oraz instytucje i organizacje zajmujące się badaniem awifauny. Pozwoliło to na opracowanie monografii prezentującej obecny stan wiedzy o ptakach polskich Karpat – regionu pełniącego w skali kraju (ale nie tylko) niezwykle istotną rolę w ochronie awifauny.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej tutaj

1 komentarz: