środa, 19 października 2011

Stop odstrzałowi krukowatych na Mazurach!

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pozytywnie rozpatrzył wniosek Szczycieńskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Łowieckiego i wydał zgodę na odstrzał ponad 1000 ptaków krukowatych w powiecie szczycieńskim.

Odstrzelonych ma zostać 250 kruków, 190 wron siwych i 600 osobników srok. Wniosek nie został poparty wynikami żadnych badań naukowych, a samej decyzji nie konsultowano ani ze środowiskiem naukowym, ani z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody. (otop)

Podpis przeciwko tej decyzji można złożyć tutaj.

środa, 5 października 2011

Wykwit zmienny


Wykwit zmienny (Fuligo septica), w tym wypadku wyglądający raczej na formę typową. Śluzowiec ten rośnie przeważnie na próchnie  i szczątkach roślin, ale może też występować na liściach i łodygach roślin żywych.