wtorek, 3 lipca 2018

Agata Pietrzyk-Kaszyńska - Przestrzeń przyjazna przyrodzie. Przykłady dobrych praktyk


W publikacji przedstawiono przykłady dobrych praktyk oraz propozycje konkretnych działań, które każdy mieszkaniec, właściciel ogrodu, działki lub większego terenu może podjąć w celu utrzymania lub poprawy funkcji, jakie pełni przyroda w jego okolicy. Są to w większości rozwiązania proste, często wymagające jedynie zmiany nawyków. (mojapuszcza)

Broszura do pobrania tutaj.

sobota, 5 maja 2018

Krzysztof Dudek, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski - Zwierzęta konfliktowe w miastach


Miasta stają się miejscem życia wielu zwierząt. Podejmowano próby takiego zaplanowania obszarów zurbanizowanych, aby były one przyjazne dla przyrody. Jednak koszty a często też brak woli, spowodował, że wiele gatunków w sposób niekontrolowany, zasiedla osiedla i zwiększa swoją liczebność. Przyczynia się do tego przywabianie m.in. poprzez dokarmianie zwierząt przez mieszkańców. Akceptowane, a nawet oczekiwane początkowo organizmy, zaczynają być odbierane przez część mieszkańców jako konfliktowe.

Publikacja prezentuje przyczyny pojawiania się zwierząt w miastach oraz opisuje wyrządzane przez nie szkody. Wskazuje także ich pozytywny wpływ na środowisko miejskie. Jest również doskonałym źródłem informacji na temat niebezpieczeństwa introdukcji gatunków obcych, śladów obecności zwierząt (odchody, tropy, ślady żerowania), sposobów kontroli oraz informacji prawnych dotyczących ochrony, pozwoleń itp. Całość publikacji uzupełniają zdjęcia przedstawiające różne gatunki zwierząt występujące w miastach.

Publikacja stanowi praktyczny poradnik, umożliwiający zrozumienie wymagań poszczególnych gatunków oraz zawiera informacje jak można humanitarnie sterować ich liczebnością. (gdos)

Książka do pobrania w wersji elektronicznej tutaj.

niedziela, 18 marca 2018

środa, 17 stycznia 2018

Jan Gwalbert Pawlikowski - Kultura a natura


Pierwsze w historii wznowienie całości unikatowego tekstu pierwotnej edycji książki „Kultura a natura” z roku 1913 – pionierskiego w Polsce manifestu ochrony przyrody. Oprócz niego książka zawiera dwa inne ważne teksty tego autora – „Tatry parkiem narodowym” (1923) i „W obronie idei parku narodowego” (1936), a także obszerną przedmowę Remigiusza Okraski.

„Kultura a natura” była pierwszym w Polsce całościowym i tak dobitnym głosem wskazującym na konieczność ochrony dziedzictwa przyrodniczego, głosem przenikliwym, ponadczasowym i odważnym, o wiele lat wyprzedzającym „modę” na ekologię i powstanie ruchu „zielonych”. Do dziś aktualne, dalekowzroczne przesłanie, łączące ochronę przyrody z dbałością o rozwój kulturalny i wartości humanistyczne.

Jan Gwalbert Pawlikowski (1860-1939) – prawnik, ekonomista, badacz i popularyzator twórczości Juliusza Słowackiego, polityk i społecznik. Wybitny taternik, znany m.in. z pierwszego wejścia na szczyt Mnicha, działacz Towarzystwa Tatrzańskiego, autor zasad przyjętych przez europejskie organizacje alpinistyczne, piewca i obrońca kultury ludowej Podhala. Przede wszystkim jednak „duchowy ojciec” ochrony przyrody w Polsce, współautor pionierskiej ustawy o ochronie przyrody (1934 r.), współtwórca Ligi Ochrony Przyrody, propagator koncepcji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kawaler Orderu Polonia Restituta. (nowyobywatel)

wtorek, 16 stycznia 2018

Antonina Leńkowa - Oskalpowana ziemia


Dr Antonina Leńkowa (1917-1995) była adiunktem Zakładu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Studiowała matematykę i fizykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a po wojnie - nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1962 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych. Od 1955 r. pracowała w Zakładzie Ochrony Przyrody PAN, pod kierunkiem prof. Władysława Szafera i prof. dra Walerego Goetla oraz ich następców, nad zagadnieniami ochrony zwierząt. Jest autorką 176 publikacji, współautorką podręcznika "Ochrona przyrody i jej zasobów, problemy i metody" i czterech encyklopedii. Za pracę społeczną i zasługi dla rozwoju ochrony przyrody w Polsce odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką Honorową Ligi Ochrony Przyrody. 

"Oskalpowana Ziemia" w sposób ciekawy i przystępny zaznajamia czytelnika z zagadnieniami na ogół mało i powierzchownie znanymi. Żyjemy na Ziemi w dobie wielkich osiągnięć naukowych i technicznych, ale często, nie zdając sobie z tego sprawy, przyczyniamy się do jej dewastacji. Autorka omawia przeludnienie naszego globu, pogarszanie się warunków życia w dużych skupiskach ludzi, nadmierne gromadzenie się w naszym otoczeniu szkodliwych substancji, brak wody, erozje, zmiany urodzajności gleb, niszczenie lasów, wyniszczanie zwierząt itp. Jeśli w porę nie zapobiegniemy szkodliwym skutkom ludzkiej gospodarki, może dojść na Ziemi do nieodwracalnych zmian.