czwartek, 19 stycznia 2017

Vaughan Murray Griffin

Vaughan Murray Griffin (1903-1992) - australijski malarz znany ze specyficznego spojrzenia na przyrodę Antypodów i jego sowy jak żywe!wtorek, 17 stycznia 2017

Bernd Heinrich - Wieczne życie. O zwierzęcej formie śmierci


Kiedy jeden z przyjaciół Bernda Heinricha poważnie zachorował, zapytał, czy Heinrich byłby gotów wyprawić mu „zielony pogrzeb” w swojej posiadłości w lasach Maine. To był impuls, który skłonił wybitnego biologa do rozważań nad zagadnieniem fascynującym go od dawna. Czym w świecie zwierząt jest śmierć? Jak różne gatunki traktują przechodzenie na drugą stronę? Czy poznanie procesów zachodzących w naturze może przynieść człowiekowi duchowe korzyści?

Żeby odpowiedzieć na te pytania, Heinrich obserwował niesamowite zachowania istot, których ludzie na ogół nie dostrzegają, a jeśli już, to często odwracają się z obrzydzeniem. Efektem tych obserwacji jest wyjątkowa książka, w której opisał tak niezwykłe – z naszego punktu widzenia – zdarzenie jak pogrzeb myszy wyprawiony przez chrząszcze grabarze. Zbadał też sposoby porozumiewania się kruków, które są „naczelnymi grabarzami” w krainach północnych, „niezamierzoną współpracę” wilków i dużych kotów, lisów i łasic, bielików i kowalików, które pomagają jedne drugim żerować w najtrudniejszym zimowym okresie. Przyjrzał się też uważnie temu, gdzie i w jaki sposób odwieczną i doniosłą rolę padlinożerców i grabarzy odgrywają ludzie, umożliwiając tym samym nie przemianę prochu w proch, lecz przemianę życia w życie. (czarne)

Tutaj szerzej opisana historia Bernda Heinricha oraz jego ojca Gerda.

sobota, 14 stycznia 2017

Kenojuak Ashevak

Kenojuak Ashevak (1927-2013) - jedna z najbardziej znanych i cenionych artystek inuickich. Sławę zyskała dzięki wykorzystaniu jej pracy "Zaczarowana sowa" na kanadyjskim znaczku pocztowym w 1960 roku, potem przyszły monety, witraże i murale. Tematem wiodącym jej twórczości były zwierzęta spotykane na północy Kanady. Poniżej kilka ulubionych sowich motywów tej artystki.


czwartek, 12 stycznia 2017

Drzewa w cyklu życia. Europejscy praktycy na rzecz arborystyki


Na naszej drodze do poznania drzew spotkaliśmy ich znawców – ludzi pełnych pasji i chęci do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Zainspirowali nas oni do stworzenia koncepcji publikacji, która mówiłaby o tym, jak drzewa rozwijają się w kolejnych fazach swojego życia. Każda z nich – młoda, dojrzała i sędziwa – wymaga innego podejścia do pielęgnacji. Zwróciliśmy się do fachowców z trzech krajów, w których wypracowano skuteczne zalecenia odnoszące się do opieki nad drzewami w tych trzech fazach.

Praktyczne i efektywne metody formowania młodych drzew zostały wypracowane w Holandii (Jan-Willem de Groot). Wszechstronne wytyczne i normy dotyczące utrzymania drzew dojrzałych, na podstawie licznych badań naukowych oraz praktyki gospodarowania drzewami, powstały w Niemczech (Dirk Dujesiefken). W Wielkiej Brytanii natomiast, w wyniku długoletnich, bogatych oraz interdyscyplinarnych doświadczeń, wypracowano techniki opieki nad – choć wyjątkowo tam liczną, to jednak zagrożoną – populacją drzew sędziwych (Neville Fay, Nigel de Berker).

Kluczowym wydarzeniem w przygotowywaniu tej publikacji było seminarium, które odbyło się we wrześniu 2015 w Białowieży. Wydarzenie to zgromadziło ponad 30 uczestników z Polski, Czech, Niemiec, Holandii, Włoch, Rosji, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Starali się oni pogłębić wiedzę o drzewach, ich cyklu życia, fizjologii, morfologii, a także mogli doświadczyć ich obecności w miejscu, gdzie swobodnie rosną, dojrzewają i zamierają. Książka ta jest wynikiem prawdziwie międzynarodowej współpracy, pozwalającej dzielić się doświadczeniem i praktycznymi umiejętnościami opieki nad drzewami. Znajomości, które powstały podczas naszej pracy, przekształciły się w przyjaźnie, a – jak mawia brytyjski znawca drzew i wnikliwy obserwator przyrody Ted Green – przyjaźń zawiązana pod drzewem trwa całe życie. (aleje)

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej tutaj

wtorek, 10 stycznia 2017

Natura. Przyroda Warmii i Mazur


"Natura. Przyroda Warmii i Mazur” to kwartalnik wydawany przez wydawnictwo Mantis, finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie. Pismo ukazuje się od 2006 r i do roku 2015 wydawane było przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Przyrody Warmii Mazur „Natura”. Od 2016. czasopismo przygotowyane jest we współpracy z Fundacją proNauka.

Kwartalnik dostępny w wersji elektronicznej tutaj

niedziela, 8 stycznia 2017

Peter Wohlleben - Sekretne życie drzew


W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam drzewa, które porozumiewają się ze sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą się o swe potomstwo oraz pielęgnują starych i chorych sąsiadów, drzewa, które doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć. Niewiarygodne? Ale prawdziwe! Leśniczy Peter Wohlleben snuje fascynujące historie o zdumiewających zdolnościach drzew. Przytacza wyniki najnowszych badań naukowych i dzieli się swoimi obserwacjami z codziennej pracy w lesie. Otwiera przed nami sekretny świat, jakiego nie znamy. (otwarte)

sobota, 7 stycznia 2017

Drugie życie drzewa


Publikacja ta to pozycja popularno-naukowa, a więc napisana tak, aby była przystępna dla nie-specjalistów. Lektura ta pozwoli na wejście w tajniki lasu i jego poznanie od środka. Wyjaśnienia terminów specjalistycznych ułatwiają poruszanie się po treści publikacji oraz pomagają zrozumieć pojęcia również używane w mediach, tak jak „różnorodność biologiczna” czy „ekosystem”. Każdy rozdział zakończony jest zwięzłym podsumowaniem, co jest ukłonem zarówno dla tych, którzy cierpią na chroniczny brak czasu, oraz tym, którzy będą chcieli przypomnieć sobie treść danego rozdziału. Duża ilość wykresów i zdjęć przyciągnie uwagę, i wyjaśni niejedną kwestię z ekologii lasu. Książka do czytania i do przeglądania.

Zakres wiedzy jaką poprzez tę publikację chcemy przekazać czytelnikowi zawiera całość cyklu związanego z zamieraniem drzewa oraz jego rozkładem i dawaniem życia innym organizmom. Opisane są również „zaburzenia” takie jak okresowo pojawiające się masowe pojawy kornika drukarza w lasach z udziałem świerka i ich wpływ na las i różnorodność biologiczną tego ekosystemu. Pozwala to na zrozumienie tego czym jest las naturalny i dlaczego w sporze o Puszcze Białowieską naukowcy tak bardzo są przeciwni wycince lasu.

Książka „Drugie życie drzewa” wydana została przez WWF Polska w 2004, mimo upłynięcia dwunastu lat od napisania tej publikacji, jej treść jest dalej aktualna. Miłej lektury!

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej tutaj

piątek, 6 stycznia 2017

Ptaki polskich Karpat


W październiku 2016 r. OTOP wydało książkę „Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona”. Publikacja podsumowuje kilkuletnie badania prowadzone w ramach projektu „Ptaki Karpat”.

„Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona” to obszerna monografia dotycząca lęgowej awifauny polskich Karpat, będąca podsumowaniem prac prowadzonych w ramach projektu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” (Ptaki Karpat). Bogaty zestaw danych zgromadzony w trakcie inwentaryzacji ptaków prowadzonej przez OTOP w latach 2011–2015 uzupełniony został informacjami dostarczonymi przez wolontariuszy oraz instytucje i organizacje zajmujące się badaniem awifauny. Pozwoliło to na opracowanie monografii prezentującej obecny stan wiedzy o ptakach polskich Karpat – regionu pełniącego w skali kraju (ale nie tylko) niezwykle istotną rolę w ochronie awifauny.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej tutaj