wtorek, 16 stycznia 2018

Antonina Leńkowa - Oskalpowana ziemia


Dr Antonina Leńkowa (1917-1995) była adiunktem Zakładu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Studiowała matematykę i fizykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a po wojnie - nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1962 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych. Od 1955 r. pracowała w Zakładzie Ochrony Przyrody PAN, pod kierunkiem prof. Władysława Szafera i prof. dra Walerego Goetla oraz ich następców, nad zagadnieniami ochrony zwierząt. Jest autorką 176 publikacji, współautorką podręcznika "Ochrona przyrody i jej zasobów, problemy i metody" i czterech encyklopedii. Za pracę społeczną i zasługi dla rozwoju ochrony przyrody w Polsce odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką Honorową Ligi Ochrony Przyrody. 

"Oskalpowana Ziemia" w sposób ciekawy i przystępny zaznajamia czytelnika z zagadnieniami na ogół mało i powierzchownie znanymi. Żyjemy na Ziemi w dobie wielkich osiągnięć naukowych i technicznych, ale często, nie zdając sobie z tego sprawy, przyczyniamy się do jej dewastacji. Autorka omawia przeludnienie naszego globu, pogarszanie się warunków życia w dużych skupiskach ludzi, nadmierne gromadzenie się w naszym otoczeniu szkodliwych substancji, brak wody, erozje, zmiany urodzajności gleb, niszczenie lasów, wyniszczanie zwierząt itp. Jeśli w porę nie zapobiegniemy szkodliwym skutkom ludzkiej gospodarki, może dojść na Ziemi do nieodwracalnych zmian. 

1 komentarz: