sobota, 2 maja 2015

Johannes Thienemann


Johannes Thienemann (1863-1938) - Był synem pastora w niewielkiej wsi w Turyngii. Po ukończeniu gimnazjum w 1885 roku podjął studia teologiczne w Lipsku, Halle i Magdeburgu. Krótko duszpasterzował w wiejskiej parafii, następnie przeszedł do pracy w szkolnictwie. Był nauczycielem w Lipsku, Osterwieck i Badersleben. Od dziesiątego roku życia interesował się ptakami, prowadził dziennik z obserwacji ptaków. W 1896 roku został zaproszony przez kolegę do odwiedzenia Mierzei Kurońskiej, której flora i fauna tak go urzekły, że już nie chciał z tym miejscem się rozstać. Rozpoczął studia na Wydziale Zoologii Uniwersytetu Królewieckiego. Z początkiem 1901 roku doprowadził do otwarcia pierwszego w świecie obserwatorium ptaków w Rossitten (Bohatowo) nad Mierzeją Kurońską. Odtąd zaczął obrączkować ptaki, rejestrować ich wędrówki, zwracać uwagę na podjęcie barier ochronnych podczas ich odlotów i przylotów. Interesował się jaskółkami, białymi bocianami, mewami śmieszkami. Po uzyskaniu w 1908 roku doktoratu znacznie rozbudował obserwatorium. Po dwóch latach mianowano go profesorem Albertyny. Wtedy też powierzono mu kierownictwo królewieckiego ogrodu zoologicznego. W 1923 roku patronat nad obserwatorium objęło Towarzystwo Ornitologiczne im. Cesarza Wilhelma. 

Dzięki pracom Vom Vogelzug in Rossitten i Rossitten. Drei Jahrzehte auf der Kurischen Nehrung stał się znanym w świecie ornitologiem. Nazywano go powszechnie profesorem od ptaszków.

Po 1945 roku ornitolodzy rosyjscy kontynuują badania ptaków, rozpoczęte przez J. Thienemanna przeszło sto lat temu nad Mierzeją Kurońską. (Jan Chłosta - Biografie Niemców z Prus Wschodnich)

1 komentarz: